Den 21 juni överlämnas en nyskriven rapport om kapital- och finansieringsbehov för nystart och expansion av idéburen välfärd till Välfärdsutredningens kansli. Idéburna skolors riksförbund är en av organisationerna bakom rapporten.

Det är Mats Jutterström och Ola Segnestam Larsson, forskare vid SCORE, som på uppdrag av KFO, Arbetsgivaralliansen, Famna, FSO och Idéburna skolors riksförbund undersökt finansieringsbehov och tillväxtfrågor hos idéburna aktörer inom skolor, förskolor, vård och social omsorg.

Rapporten är skriven med anledning av den pågående Välfärdsutredningen som leds av Ilmar Reepalu och som ska delrapporteras senast 1 november 2016 och slutrapporteras den 2 maj 2017. Idéburna skolors riksförbund är sedan tidigare remissinstans för utredningen.

Foto: Personen på bilden har inget med artikeln att göra. Fotot tillhör Capture The Uncapturable och publiceras under den öppna licensen CC BY 2.0.