Den 8 maj kl 13.00 – 16.00 arrangerar ISR möte med utredare och sekretariat för Utredningen om vinst i skolan. Mötet sker på Krukmakargatan 21, plan 6, i Stockholm där ISR delar lokaler med Fremia, Famna med flera. (Obs! Hearingen är enbart för ISRs medlemmar)

Antalet platser kommer vara begränsat. Utredningssekretariatet önskar träffa en variation av idéburna skolhuvudmän, därför är inriktningen representanter från ca 5-7 huvudmän med en blandning av associationsformer, inriktning, storlek och stad/land. Digital närvaro på distans kommer möjliggöras.

Anmäl intresse över mail till info@ideburenskola.se  senast 18 april. Observera att intresseanmälan inte garanterar plats för medverkan utifrån utredningens önskan att möta en så stor variation av idéburna skolhuvudmän som möjligt.