Tidningen Syre skriver att sedan årsskiftet finns en svensk lag som möjliggör för kommuner och landsting att direkt vända sig till idéburna aktörer inom välfärden. 
Lagen berör idéburna allmännyttiga aktörer vid upphandling av en rad tjänster inom vård och omsorg.

Men trots att idéburna skolor också är allmännyttiga aktörer omfattas inte skolor av lagändringarna. 
Utbildningsväsendet i Sverige regleras i skollagen och tillstånd för att bedriva skolverksamhet går via Skolinspektionen, inte kommuner eller landsting.

ISRs ordförande Håkan Wiclander intervjuas i tidningen Syre. 
Wiclander säger bland annat att ”den ideella skolan finns för att bidra till samhällets mål. Våra medlemmar, som är stiftelser eller ideella föreningar, har ett allmännyttigt syfte, det är inte resultaträkningen som är målet, det finns ingen vinstutdelning.”

Om de idéburna skolorna bättre ska kunna konkurrera mot de vinstutdelande, måste förändringar av lagar, villkor och kontroll även ske inom skolområdet, menar Håkan Wiclander.

Wiclander är kritisk till dagens kontrollsystem över idéburna skolor:
– Hela kontroll- och kravapparaten är utvecklad utifrån samhällets behov att ta kontroll över de vinstutdelande aktörerna. Det är krav på att man ska ha en viss ekonomi, ska kunna visa att man har lokaler långt i förväg och så vidare. 

Läs hela artikeln och intervjun på länk här