Inflationen ger behov av mer resurser till skolan. 
Det nya sammanslagna Lärarfacket räknade snabbt ut att det behövs tillskott på ca 25,4 miljarder kronor för att värna skolans resurssättning och kvalitet från urholkning.

Sedan dess har kostnadspress från inflation och skenande elpriser blivit påtaglig och märks i skolvardagen. 
Rektorers ekonomiska huvudvärk tar fokus från lärandet. Nu pågår en diskussion inom fristående skolor om att kräva kompensation från sina hemkommuner.

– När ISRs styrelse diskuterade frågorna konstaterade vi att rejäla tillskott behövs för att säkerställa den resurssättning som svenska skolan har haft, och därmed bibehålla t ex lärartäthet, bra lokaler och lunchmat, kommenterar ordförande Håkan Wiclander. 
Men, fortsätter Wiclander, det gäller alla, oavsett huvudman. Det vill säga alla Sveriges elever riskerar sämre kvalitet. Och kompensation är därför en fråga för staten, inte de enskilda kommunerna. 

ISR har därför hittills avstått från att driva kompensationsfrågor enbart för just idéburna skolor och istället påpekat att de generella effekter som nuvarande ekonomiska kris inte får drabba nuvarande generations elever, som det tyvärr gjorde under 90-talskrisen.

Förbundets styrelse är också medveten om hur särintressens krav på kompensation ofta eldar på den inflationsbrasa som alla just nu vill släcka.