I slutet av januari medverkade Peter Strömblad, rektor på Svalöv Montessori och styrelseledamot i Idéburna skolors riksförbund, i ett samtal på temat ”Skolan en vara bland andra”.

Malmö Snackar är ett samarbete mellan Sydsvenskan och Malmö universitet där man i poddform tar pulsen aktuella frågor med hjälp av forskare och inbjudna gäster. 
Medverkande var också med Emma Leijnse, skolreporter Sydsvenskan och Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap Malmö universitet. Lyssna här!

Samtalet läser av både positiva och negativa effekter de senaste åren och problematiserar en rad växande fenomen utifrån den kommersialisering och marknadslogik som numer präglar svensk skola.

Cirka 24 minuter in i programmet beskriver Peter Strömblad på ett träffande sätt hur de ökande dokumentationskraven tar resurser från lärandet. 
Lite senare, ca 31 minuter in, diskuterar Peter hur viktigt arbete med motivation är för att få tillbaka och vidmakthålla glädjen i lärandet. 
Efter ca 37 minuter kommenterar Peter hur marknadslogik kan påverka betygssättning på skolor. På frågan om ideal form för skolverksamhet avslutar Peter med att framhålla idéburna skolor som komplement till kommunala skolor.