Kvällsföreläsning i Göteborg med Staffan Olsson den 25 april, om sekretessfrågor och tillhörande etik i fristående skola.
(Möjligt att anmäla intresse längre ned i artikeln.)

Sekretess och anmälningsplikt handlar om vad man som verksam i skolan får säga eller lämna ut till andra, i eller utanför den egna verksamheten. 
Vid föreläsningen i Göteborg behandlas konkret och med många exempel den fristående skolans bestämmelser och hur de kan tolkas, juridiskt och etiskt. 

Staffan Olsson är en erfaren och uppskattad föreläsare och fortbildare, tidigare gymnasielärare och lärarutbildare. 
Han har skrivit boken ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, upplaga 7, Studentlitteratur 2019.

Idéburna Skolors Riksförbund arrangerar kostnadsfritt denna föreläsning, för att stärka idéburna skolor.
Vi välkomnar både medlemsskolors medarbetare och alla andra idéburna skolor till föreläsningen.

Ny lagstiftning

Offentlighetsprincipen är utgångspunkten i Staffan Olssons föreläsning, den princip som ger främst personal i kommunal och statlig verksamhet stor frihet att yttra sig kritiskt. 
Den rätten är starkt inskränkt i privat verksamhet via den lojalitetsplikt som råder där. 

Men ny lagstiftning har ökat de privatanställdas möjlighet att vända sig till tidningar, radio och tv anonymt, utan att arbetsgivaren kan ingripa disciplinärt eller på annat sätt, t.ex. via lönesättningen.

I föreläsningen visar Staffan hur bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt ska tolkas i fristående skola. Bland de frågor som tas upp är:

 • Vad får du lämna till andra i verksamheten eller till utomstående? 
 • Hur ser reglerna ut för olika personalgrupper i skolan?
 • Information från förskolan – vad får personal lämna därifrån till er?
 • Känslig information mellan skolor när eleven byter – vad kan överföras?
 • Elevhälsans tystnadsplikt.
 • När kan hemmet kontaktas? Finns det några inskränkningar i skolans rätt att informera en vårdnadshavare/förälder om sitt barn?
 • Samtycke som möjlighet att lämna känslig information vidare.
 • Vilka bestämmelser i övrigt bryter igenom din tystnadsplikt?
 • När måste du dokumentera? 
 • Kortfattat om personregistrering och GDPR.
 • Vad gäller då ett barn/en elev misstänks fara illa? Anmälningsplikt eller inte?
 • Det är några av de många frågor som tas upp. Många praktiska exempel kommer att klargöra lagstiftning och etiska förhållningssätt. 

En särskild frågestund ligger vid slutet av föreläsningen. 
Dessutom har varje deltagare rätt att ställa frågor via e-post eller mobil i upp till 6 månader efter föreläsningen!

Staffan Olsson är numera ledamot i styrelsen för Idéburna Skolors Riksförbund, som organiserar de friskolor som inte är vinstutdelande.

Via den mejladress du anmäler dig med får du efter föreläsningen viss dokumentation, bl.a. ”10 goda råd om tystnadsplikt i fristående skola”.
Lokal: Första Långgatan 3.*
Tid klockan 17-20, med fikapaus ca 18.15.

Anmäl dig och kollegor till info@ideburenskola.se.

 • * (Denna artikel uppdaterad den 8 februari med adress för seminariet, Första Långgatan 3.)