Dagens Nyheter granskade nyligen de allt tuffare förutsättningarna för idéburna skolor. 
Reportaget publicerades samtidigt som regeringen beslutade att fördubbla avgiften för att ansöka om tillstånd att starta skola. (Länk till regeringens beslut här.)

I Dagens Nyheters reportage kommenterade skolminister Lotta Edholm villkoren för idéburna skolor. I det så kallade Tidöavtalet sägs att regeringen ska ”beakta förutsättningarna som möjliggör för icke vinstdrivande aktörer att starta och långsiktigt driva skolor”. (DN-intervjun med Edholm på länk här.)

Lotta Edholm hänvisade till kommande tilläggsdirektiv för den pågående utredningen ”En skola utan vinstintresse” som tillsattes av förra regeringen i somras, strax före valet (länk här).

Håkan Wiclander är kritisk till bristen på besked hittills och efterlyser tydlighet:
– Det är fortfarande oklart om det finns någon politisk vilja att värna och förbättra villkoren för idéburna aktörer och möjliggöra för civilsamhällets bidrag till det svenska skolväsendet, menar Håkan Wiclander som är ordförande för Idéburna Skolors Riksförbund. 

Men samtidigt konstaterar Håkan Wiclander att debatten om den svenska skolan har förflyttats till det bättre, i stort sett. 
– Insikten sprider sig om att de ursprungliga syftena med friskolereformen håller på att förfalla. Den insikten sprider sig nu även hos de partier som tidigare oförblommerat försvarat hur stora koncerner tagit över skolsektorn i stället för demokratiskt styrda idéburna kooperativ och ideella föreningar.