Staffan Olsson är en mycket efterfrågad föreläsare, och under vårterminen 2023 kommer ISR anordna tre öppna föreläsningar om sekretess, tystnads- och anmälningsplikt. 

Vilka är de vanligaste publikfrågorna när Staffan föreläser?
– Frågor som brukar komma upp handlar om: Vad kan jag säga till kollegor, till vårdnadshavare, svarar Staffan. Vad av dokumentationen är tvång att lämna ut? Och olika bemötandefrågor, som hur ska jag som personal hantera en vårdnadstvist? Hur bemöta när ena vårdnadshavaren kommer i sällskap med en advokat?

– Och: Kan jag kritisera min chef? Eller: Vad kan jag berätta hemma? Och: Hur reglera tystnadsplikten för vårdnadshavare som jobbar i föräldrakooperativ?

Frågorna Staffan får handlar ofta om komplexa vardagssituationer. Och skolans vardag innehåller just juridiska, etiska och mänskliga synpunkter på knixiga situationer som rör sig kring dokumentation och samtidigt respekt för mänskliga rättigheter. Där all personal vill göra rätt.

Staffan möter alla slags professioner och intressegrupper inom skolan på sina föreläsningar, elevhälsoteam, lärare, skolledning, förskollärare, och föräldrar.

Bakgrunden till att ISR anordnar tre föreläsningar under vårterminen, i Malmö/Lund, Göteborg och Stockholm, är att lagstiftningen blir allt mer omfattande och komplex, och dokumentationskraven ökar.

I januari meddelar ISR exakta datum för de tre föreläsningarna och de tre orterna.

Staffan Olsson är en Sveriges ledande experter när det gäller skolsekretess, ansvar och tystnadsplikt, och han har föreläst för skolpersonal i många år.

Han själv började som civilekonom, men omskolade sig till lärare och så småningom lärarutbildare. 

Som lärarutbildare fick Staffan frågor om sekretess och anmälningsplikt från barnskötar-elever, och 2001 skrev han den första boken inom hela skolområdet som tog ett grepp om sekretesslagstiftningen.

Boken heter ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”.

Nu finns just den sjunde uppdaterade upplagan av boken.

Och i januari meddelas datum och orter för föreläsningarna.

Frågor? Maila info@ideburenskola.se