Sveriges kommuner och regioner (SKR) uppmanar alla avlämnande skolor att kontakta elevernas hemkommuners antagningskanslier, om slutbetyget inte kan levereras enligt ordinarie tidsplan.

SKR har bett oss sprida följande information till idéburna skolor i landet:
SKR har kontaktat kommunernas antagningskanslier inför gymnasieantagningen för att förbereda för läget med anledning av corona-pandemin.

Innehållet i korthet (se bilaga längre ned):
SKR skriver till kommunerna att eftersom
* en särskild förordning gör det möjligt för skolhuvudmän att besluta om exempelvis senareläggning av terminsslutet (2020:115, antagen tidigare)

* vilket kan leda till att avlämnande skolor inte kan rapportera elevers slutbetyg enligt ordinarie tidplan

* de eleverna riskerar att missgynnas i slutantagningen till den utbildning de sökt och hänvisas till reservantagningen i augusti-september

MEN

* Vi kan undvika att elever missgynnas genom att berörda antagningskanslier i kommunerna reserverar platser för de elever vars slutbetyg ännu inte rapporterats in när slutantagningen görs.

Så därför uppmanas avlämnande skolor att ha en nära dialog med antagningskanslierna:

* ”Mot denna bakgrund är det avgörande att avlämnande skolor och dess huvudmän, såväl kommunala som enskilda, har en nära dialog med antagningskansliet för elevernas hemkommuner om förutsättningarna för inrapporteringen av slutbetygen.”

Så till alla berörda skolor: kontakta och ha dialog med kommunernas antagningskanslier.

Kommunerna i sin tur får information från SKR kring detta.

SKRs information finns på länk här