Sveriges kommuner och regioner (SKR), Idéburna skolors riksförbund och Friskolornas riksförbund tillsammans rekommenderar samarbete mellan kommuner och enskilda huvudmän ifall det skulle hända att regeringen beslutar om stängning av skolor och förskolor.

Vi hoppas att skol- och förskolestängning undviks. Men ifall det skulle bli ett sådant beslut från regeringen så är det viktigt att elevers och barns bästa är i allas vårt fokus och därför uppmanar vi till beredskap och vänder vi oss till våra medlemmar med en gemensam rekommendation om samarbete och samförstånd mellan kommuner och fristående huvudmän inom skola och förskola.

Det gäller att ha en beredskap.

Vår gemensamma rekommendation innebär uppmaning till att huvudmän tar kontakt med varandra och förbereder sig för situation där regeringen beslutar om stängning.

Rekommendationerna innebär i korthet:

  • Förbered tillsammans avtal om vad som gäller om regeringen skulle fatta beslut om att stänga skola och/eller förskola.
  • Utgå från barns och elevers bästa så att de som ska erbjudas omsorg även vid en stängning slipper att behöva byta fysisk miljö, kamrater och personal från en dag till en annan.
  • Fortsätt som hemkommun att betala bidrag till enskilda huvudmän som vanligt men inget ytterligare för den omsorg som de bedriver för vissa barn och elever vid en stängning.

Rekommendationen är beslutad den 8 april 2020 och undertecknad av Per-Arne Andersson (Sveriges Kommuner och Regioner), Ulla Hamilton (Friskolornas riksförbund) och Håkan Wiclander (Idéburna skolors riksförbund).

Rekommendationen finns på pdf på länk här,

Och likalydande rekommendation på hemsidor hos SKR och Friskolornas RF.