Myndigheten för samhällsberedskap, MSB, har antagit en ”Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet”. Föreskriften förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg ifall skola/förskola ska stänga. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften.

För att hindra smittspridning av virussjukdomen Covid-19 kan regeringen eller huvudman fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Föreskrift, Allmänna råd och Fråga/svar
Till föreskriften hör allmänna råd som ger stöd i hur förordningen kan tillämpas vid en stängning av fritidshem, förskola eller annan pedagogisk verksamhet.

På MSBs informationssida finns också en uppsättning med fråga/svar för att möta de vanligaste funderingarna.

MSBs föreskrift finns på länk här
MSBs allmänna råd finns på länk här
MSBs frågor och svar samt mer information finns på länk här