Jonas Vlachos medverkar på seminariet inför Idéburna skolors riksförbunds årsmöte den 6 mars. Vlachos är i professor i nationalekonomi, och har ägnat sig åt intressant skolforskning i många år. Nu aktuell i utredningen Likvärdig skola.
Några av hans uppmärksammade bidrag hittills är debatten om betygsinflation i vinstdrivande friskolor, och medverkan i en uppmärksammad SNS-rapport om välfärden.

Årsmötet för Idéburna skolors riksförbund inleds med ett öppet seminarium där Jonas Vlachos inleder.

Temat för seminariet är Skolval och segregation. (Anmälningslänk till årsmöte och seminarium finns i slutet av denna text.)

En liten presentation av Jonas Vlachos:
Vlachos är aktuell bland annat som expert i den utredning om Likvärdig skola som ska lämna sitt betänkande i vår, preliminärt den 30 mars. Den utredningen behandlar konkreta ämnen som urval och syskonförtur, och brännande och mer övergripande ämnen som skolsegregation.

Betygsinflation
Han har också forskat och debatterat om betygsinflation i skolan, (debatt Dagens industri här, och här refereras undersökningen hos Skolverket och Aftonbladet).

Ekonomistas
Vidare har han medverkat i nätverket Ekonomistas där han skrivit flera inlägg om skolor.
En artikel som bland annat jämför ”konstiga” villkor för friskolor i Sverige med ”charter schools” i USA, där en skillnad är att skolhuvudmännen i USA inte har fri etableringsrätt, utan får möjlighet att starta skola i ett område på uppdrag, och ska leva upp till målbilder och vara seriösa utförare med mera.

I artikeln skriver Vlachos även att friskolor i Sverige inte behöver ta helhetsansvar (vilken svensk kommun ska göra). Det kan dock påpekas att många idéburna friskolor tar in, behåller och stärker elever med svårigheter trots att skolan inte får ekonomiskt stöd (tilläggsbelopp) för det. Liksom att idéburna friskolor har välutbildad personal i elevstödjande funktioner. Detta framkom i ISRs enkät till medlemsskolor, och är verkligen att anse som att ta ansvar.

I en annan artikel på Ekonomistas har Vlachos skrivit om statsstöd till lärarassistenter, och ställer frågan om det vore bättre att höja de generella statsbidragen till kommunerna.

Ett tredje exempel är en artikel om att mäta skolframgång, dvs. frågan om hur en skolas mervärde egentligen kan mätas – och slutsatsen är bland annat att den mätningen är svår och osäker.

Detta är några exempel från Jonas Vlachos forskning och insatser i debatter om skola och utbildning.

Seminarium och årsmöte är den 6 mars på
Sensus, Klara Södra Kyrkogata 1, 8 trappor.

Anmälan behövs (för att beräkna antal kaffe och lunch) senast 28 februari.

Anmäl dig till:

info@ideburenskola.se


Tider:

9.00 Välkommen

9.15 Skolval och segregation, inledning Jonas Vlachos

Diskussion, samt gruppdiskussion.

12.00 Lunch

13.00 På gång i Idéburna skolors riksförbund

14.00 Årsmöte