På Aftonbladet-debatt har de två ungdomsförbunden MUF och SSU påpekat problem med friskolor, och de kräver mer regleringar. I en replik från ISR påpekas att det stämmer att det finns problem med vinstdrivna skolkoncerner, men att debattörerna har fel som talar om friskolor som enbart vinstutdelande friskolor.

Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna friskolor, betonar i sin replik att det finns friskolor som inte tar ut vinst från skolan, utan låter överskott stanna kvar i skolan, dvs. idéburna skolor. Idéburna friskolor har inga externa ägare med avkastningskrav. Överskott används istället till att anställa personal och utveckla verksamheten.

I dessa skolor finns inga externa ägare som kräver vinst. Pengarna stannar i verksamheten, och idéburna friskolorna har fler lärare, dvs hög lärartäthet, genom att vinst inte delas ut till externa ägare utan används till lärare och utveckling.

Tillitsstyrning?
Från politiskt håll har man talat om ”tillitsstyrning”. Resonemanget är enkelt: eftersom idéburna skolor inte har externa ägare som väntar på vinstutdelning, så skulle vissa kontroller kunna förenklas för dem.
Vi välkomnar den slags tillit till idéburna verksamheter, och även tillit till lärarprofessionen, skriver Håkan Wiclander och fortsätter:

Skolsystemet behöver mer pedagogisk frihet. Problem med segregation och elever som har svårt att hänga med skulle delvis kunna mötas med större möjligheter för skolor och pedagoger att friare hantera timplaner, stadieindelningar och pedagogik.

Politikerna behöver skapa utrymme för idéburna skolor. Det ger mångfald och pedagogisk utveckling.

 

Läs hela artikeln på länk till Aftonbladet här