Fredagen den 6 mars hålls årsmöte för Idéburna skolors riksförbund. Som brukligt kommer årsmötet ha ett seminarium kring ett tema.
I år är temat Likvärdig skola och skolval. Ämnen som är högaktuella för hela SkolSverige och inte minst för idéburna skolor.

Bland inledarna kommer vi få höra Jonas Vlachos. Han är ett välkänt namn med sin forskning kring skolval och skolvalseffekter. Jonas Vlachos sitter även som expert i utredningen Likvärdig skola, som presenteras i vår.

Förmiddagen den 6 mars ägnas åt seminarium kring skolval och likvärdighet, och på eftermiddagen blir det sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Årsmötesprogrammet i detalj kommer inom kort.

Nordisk konferens
Den 11-12 mars är det Falköpingskonferens. Kort om bakgrunden:
I några år har arbetsgivarorganisationerna KFO och Arbetsgivaralliansen tillsammans med Famna arrangerat Falköpingskonferensen. Konferensen pågår lunch till lunch, och har oftast cirkulerat kring idéburen välfärd fokuserat på vård och social omsorg.

Nya för i år är två faktorer:
Dels blir det mer skolfokus – och Idéburna skolors riksförbund är med och arrangerar.
Dels blir konferensen mer nordisk.
Idéburna organisationer från Norge och Danmark kommer delta, och det blir utbyte av erfarenheter kring idéburen välfärd från hela Norden.

Två seminarier hålls som handlar om skolan.
Det ena seminariet är jämförande kring hur friskolornas situation ser ut i de olika nordiska länderna.

Det andra seminariet handlar mer om Sverige: Friskolereform 2.0.
När friskolesystemet infördes i Sverige så motiverades det med att alla pedagogiska blommor skulle blomma, och kvalitén öka för elevernas bästa. Nu har systemet lett till stora vinstutdelande koncerner med allt större konformitet och med färre lärare, lägre lärartäthet, färre behöriga.
Om friskolereformens intentioner ska bli verklighet, vad behövs ändras då?
Detta diskuteras i seminariet om Friskolereform 2.0.

Falköpingskonferensen är öppen för alla intresserade och programblad publiceras de närmaste dagarna.