Idéburna skolors riksförbund har löpande träffar med Skolinspektionen, Skolverket, rikspolitiker och SKL om bland annat tillsyn, krav vid start, och om skolekonomi.

Ett antal medlemmar i Idéburna skolors riksförbund (ISR) bekymrar sig över bl.a. skolpeng och tillsyn.

Skolorna berättar om problem som exempelvis att grundpeng och tilläggsbelopp inte täcker behov, och att tillståndsprövning är hindrande.

ISR behöver veta hur omfattande problemen är.

Till medlemmarna har därför ISR skickat ut en enkät för att få fler exempel och inspel.
Underlaget kommer användas för kommande påverkansarbete och dialog med myndigheter och politiker, och kunna förbättra villkoren för idéburna skolor.

Idéburna skolor har högre lärartäthet och oftast fler behöriga lärare – dvs. satsning på lärare, elever, pedagogik.

Tillsammans påverkar vi politiker och myndigheter för att visa idéburna skolors kvalitet.

Enkäten är enkel att besvara och ISR hoppas på hög svarsfrekvens.
Vi återkommer med rapport om resultaten.