Den 20–21 september ordnar Waldorfskolefederationen storstilade aktiviteter under två dagar för att uppmärksamma 100-års-jubiléet av Waldorfpedagogiken i världen.
På City Conference Center (fd Norra Latin) i Stockholm blir det aktiviteter både inomhus och utomhus båda dagarna, med fri entré.

De två dagarnas program är en mix av föredrag, filmvisning, aktiviteter, musik, elevuppträdanden, försäljning, utställningar m.m.

På programmet finns bland annat föredrag från Waldorflärarhögskolans lärare om till exempel ”Berättande som undervisningsmetod”, och om ”Hantverk, slöjd och bildning”, vilket vi beskrivit tidigare här på ISRs hemsida, länk här, och mycket, mycket annat spännande och intressant.

Fredagen 20 september avrundas med en eldshow kl. 20 på Norra Bantorget.
Lördagen 21 september fortsätter programmet hela dagen och avslutas med kvällsuppträdande av Balkan Bagpack.

100-årsjubiléets program  finns på länk här.
Länk till Waldorfskolefederationens 100-årsjubileum finns här.

Waldorfskolornas mål är att skapa livslång lust att lära sig.
Waldorfskolorna skriver att
* här möter eleverna fördjupning som arbetsform,
* läroplanen återspeglar barnets utveckling,
* fortlöpande återkoppling och dialog skapar grunden för goda utvecklingsprocesser,
* goda läroprocesser tillåter att det får ta tid att lära
och ytterligare presentation av det unika beskriver Waldorf i Sverige på länk här

Waldorfpedagogiken finns över hela världen, och är du nyfiken kan du kolla runt jordklotet här.