En ny studie av utvecklingen inom skolsektorn visar att de ”enskilda” skolor som växer framför allt ägs av koncerner med lägre lärartäthet och lägre behörighet än andra skolor, skriver Håkan Wiclander i Lärarnas tidning och efterlyser friskolereform 2.0

De tidigare visionerna om en pedagogiskt blomstrande skolsektor har allt mer utmynnat i likriktning och stora koncerner.

Vill vi ha kvar fristående skolor är det dags att fundera på Friskolereformen 2.0.

Först och främst borde dagens kontrollsystem ses över.
Kontroller behövs, men systemen är utformade så att de blir oerhört betungande för mindre skolor.  En annan möjlig reform är att skolor skulle kunna övertas av personalkooperativ skriver Håkan Wiclander i Lärarnas tidning.

Artikeln i Lärarnas tidning finns på länk här

Rapporten ”Idéburna skolor och fristående huvudmän” som debattartikeln tar upp finns på länk här. 

Senaste inlägg på samma tema:
Koncernägda skolor växer i Sverige

Debatt i Altinget: Tillväxten av koncernägda friskolor kan minska mångfalden