En majoritet av svenska folket ser inte framtiden för vinstutdelande företag inom skolan. Välfärdsutredningen kommer sannolikt röstas ned, men dess ärende är därmed inte klart. Framtidens skola måste kunna förena både jämlikhet och mångfald, skriver Håkan Wiclander, ordförande, Idéburna skolors riksförbund.

Tänk dig att du snart ska bli förälder, men att du inget vet om dina eller ditt blivande barns förutsättningar.  Det enda du vet är att skolan fyller en väsentlig funktion för samhällets demokratiska och ekonomiska utveckling.

Vilken skola, eller snarare vilket skolsystem skulle du önska ditt barn? Dagens modell med bland annat fristående vinstdrivna skolföretag, eller 1900-talets helt offentligdrivna skolväsende? Eller möjligen något annat?

Skolan förutsätter tillit mellan föräldrar, barn och skola. Men det räcker inte. Kontraktet mellan oss skattebetalande medborgare, som i väsentlig mening är skolsystemets ägare, och systemets inre aktörer måste bygga på förtroende. Något som till del saknas idag.

 

Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund skriver idag i Dagens Arena – läs hela artikeln här!