Den idéburna sektorn tycker att utredaren frångått regeringens direktiv att lämna förslag på hur förutsättningarna för den idéburna sektorn kan förbättras och har sedan utredningen presenterats kritiserat att man inte skiljer på överskott och utdelad vinst. Företag inom den idéburna sektorn som återinvesterar överskottet i den egna verksamheten ska enligt förslaget också omfattas av vinsttaket som måste hålla sig under vinstmåttet som är beräknat på det operativa kapitalet. Har skolhuvudmännen inget operativt kapital får de inte heller göra något överskott.

– Jag tror man haft väldigt stort fokus på större vinstutdelande aktörer och jag begriper inte varför man valt att behandla alla lika. Det är synd, säger Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna Skolors Riksförbund, till Altinget.

Deras remissvar är inte färdigförfattat ännu men förbundet är tydliga med att de vill att den idéburna sektorn undantas från vinstbegränsningsregeln. Hur  vinstdrivande koncerner ska regleras väljer Wiclander att inte kommentera.

– Vi måste ompröva det snabbt framtagna samhällskontrakt under 90-talet som skapade möjlighet för mångfald inom välfärdens vård, skola och omsorg som har lett till de konsekvenser vi ser idag. Den stora frågan är om det blir en fråga för denna mandatperiodens riksdag eller för valet, jag tror att det blir en valfråga, säger Wiclander.

Läs hela artikeln i Altinget.