”Idéburna skolors riksförbund delar utredningens ambition att alla barn ska erbjudas tidiga insatser och stöd för att inte komma efter när det gäller de grundläggande färdigheterna läsa och skriva samt grundläggande matematisk förståelse. Tidiga insatser kan förhindra att svårigheter förvärras då misslyckanden ofta ger negativa spiraler. Förmågan att ta till sig skriftlig information och en god språklig kompetens är också centralt för all fortsatt kunskapsutveckling.”

Läs hela remissvaret här.