Nu är det återigen dags för fristående huvudmän att söka pengar för att kunna anställa mer personal inom ramen för Lågstadiesatsningen (åk 1-3) och Fritidshemssatsningen.

Enligt Skolverket kan man även ansöka om statsbidrag för att kunna behålla personal som man tidigare beviljats förstärkning för. Huvudmän som tagit emot många nyanlända elever, eller där det behövs särskilda insatser i någon form kan söka extra mycket bidrag. Läs mer om ansökningsprocessen på Skolverkets hemsida och glöm inte att sista ansökningsdag är den 30 juni 2016.

Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Fotot tillhör buck82 och publiceras under den öppna licensen CC BY-NC 2.0.