Idag lämnade Idéburna skolors riksförbund in sitt remissvar på delbetänkandet SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet (SOU 2015:45) som handlar om kvaliteten i utbildning för elever med vissa funktionsnedsättningar.

Eftersom förbundet i dagsläget inte representerar någon verksamhet som påverkas av statsbidraget har förbundet valt att inte ha några synpunkter på delbetänkandet.

Ansvarig för samordningen kring remissvaret har varit Birgitta Ljung.

Foto: Personen på bilden har inget med artikeln att göra. Bilden tillhör Elizabeth Albert och publiceras under den öppna licensen CC BY 2.0.