Den 11 december håller Idéburna skolors riksförbund årets sista styrelsemöte. Som avslutning får styrelsen besök av Marika Markovits, direktor för Stadsmissionen och ledamot i Skolkommissionen sedan april 2015.

Marika Markovits företräder Stadsmissionens skolstiftelse som är en av grundarorganisationerna bakom Idéburna skolors riksförbund. Idag är stiftelsen huvudman för den största fristående och idéburna skolverksamheten i Sverige.  Det innefattar bland annat Grillska Gymnasiet i Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Örebro, Stockholm och Sundbyberg. Sammanlagt räknar stiftelsen med 3 000 studerande inom alla verksamheter. All verksamhet är icke-vinstdrivande.

Skolkommissionen är en grupp på fjorton ledamöter som representerar olika verksamhetsområden, och som leds av generaldirektören på Skolverket, Anna Ekström. Målet är att lämna förslag till nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden. Uppdraget ska slutredovisas senast den 13 januari 2017, enligt Regeringen.

Marika Markovits, Stadsmissionen. Foto: Alexander Mahmoud