I måndags (21/9) publicerades Kerstin Weylerts artikel ”Lägsta intresset på tio år att starta friskola” i Skolledaren på webben. I artikeln följer hon upp de idéburna skolors situation med utgångspunkt i förbundets tidigare sammanställning.

Weylert skriver även att ”Förbundet sätter nu sitt hopp till den så kallade välfärdsutredningen under Ilmar Reepalus ledning. I direktiven till den konstaterar även regeringen att köp av tjänster från idéburna aktörer sker i liten utsträckning (totalt endast två procent), och att den andelen minskar. Ett av Reepalus uppdrag är att se över möjligheten att förändra bolagsordningen för privata aktörer inom välfärdssektorn, så att det slås fast att eventuella överskott ska som huvudregel investeras i verksamheten igen.”