Den 29 juni släppte regeringen nyheten om att fler lärare kan bli föremål för lönelyft än de som omfattas av karriärtjänstreformen. Idéburna skolors riksförbund ser det som resultatet av ett medvetet arbete kring denna fråga från förbundet och flera andra aktörer.

Idéburna skolors riksförbund har tidigare kritiserat karriärlärarreformen för att den bara riktar sig till ett fåtal framstående pedagoger och inte till exempelvis framstående arbetslag. Förbundet har därför förordat att man ska öppna upp för möjligheten till lönelyft även för fler i kollegiet.

Anneli Vossman-Strömberg, styrelseledamot i Idéburna skolors riksförbund, är en av dem som drivit frågan på nationell nivå. I flera möten med Utbildningsdepartementet har hon påpekat detta och hon tycker därför att det är glädjande att regeringen valt denna linje:

– Vi har dessutom lyft fram att att det måste finnas utrymme för olika huvudmän att premiera just det som är viktigt i deras verksamheter. Jag tycker att det har kommit fram om man ser till vilka kriterier lärarna måste uppfylla för att komma ifråga för lönelyftet.

Även lärarfacken har varit positiva till reformen, enligt artikeln ovan.

Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Bildrättigheterna tillhör Lennart Tange och publiceras under den öppna licensen CC BY-NC 2.0.