Skolvärlden uppmärksammar dyster utveckling för de idéburna

Skolvärlden uppmärksammar dyster utveckling för de idéburna

Skolvärlden publicerade idag artikeln ”Skolan riskerar bli mer likriktad” (18/9) där man uppmärksammar Idéburna skolors riksförbunds Sammanställning av idéburna friskolors nyetableringar/utökningar inför 2016/2017. I artikeln nämns bland annat att allt färre idéburna...