Ny magisteruppsats om idéburna skolledare och it i skolan

Ny magisteruppsats om idéburna skolledare och it i skolan

Hur förhåller sig idéburna skolledare till it i skolan? Svaret får man i den nyutkomna magisteruppsatsen Idéburna perspektiv på it i skolan (2016). Uppsatsen är  skriven som ett underlag för Idéburna skolors riksförbund inför remissarbetet kring de nationella...