Välfärdsutredningen släpper omdiskuterat betänkande

Välfärdsutredningen släpper omdiskuterat betänkande

Idag släpptes betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) som arbetats fram inom ramen för Välfärdsutredningen på den nuvarande regeringens initiativ. Idéburna skolors riksförbund har, tillsammans med flera andra aktörer, deltagit i processen genom att som...
Camilla Fogelström vågar ställa den viktiga frågan

Camilla Fogelström vågar ställa den viktiga frågan

Vi vill passa på att uppmärksamma ett inlägg som vi tycker har fått alldeles för lite uppmärksamhet och som ställer en viktig fråga: vad innebär det för din skola att vara idéburen? Efter att Camilla Fogelström, utvecklingsledare på den kooperativt drivna...