Regeringen har beslutat att höja avgiften för den som vill starta en friskola. 

Denna höjning försvårar ytterligare för idéburna icke vinstutdelande alternativ. 

För föräldrar, lärare, föreningar och andra mindre skolaktörer innebär den av regeringen beslutade höjda avgiften att det blir en stor ekonomisk risktagning enbart för att söka ett tillstånd att starta skola. 

Även avgiften för den som vill utöka sin befintliga verksamhet höjs kraftigt. 

För de stora koncernskolorna med miljardomsättning är de nya avgifterna småpengar. Men för mindre skolor som ska starta är sådana kostnader av stor betydelse. 

Det blir ohållbart ekonomiskt svårt för små aktörer att överhuvud taget ansöka om tillstånd.

Om regeringen vill och menar allvar med att Sverige ska ha en levande skolsektor, där det finns även mindre och idéburna skolor, så måste regeringen ompröva och snarast ändra de kostnader de nu beslutat om. (Regeringsbeslut 24 november, länk här.)