Idéburna skolors riksförbund gläds åt Ilmar Reepalus besked att den idéburna sektorn kan komma att behandlas på ett annat sätt än den vinstdrivande sektorn.

– Vi skulle gärna undantas från vinstbegränsningsregeln, säger Håkan Wiclander, ordförande i Idéburna Skolors Riksförbund, till Altinget.

På tisdagen kom den andra delen av Välfärdsutredningen. Ilmar Reepalu vill att den idéburna sektorn ska särbehandlas. Ett första steg för att göra det möjligt är att hitta en definition för vad som är idéburet.

Läs också: Vid skillnad i syn på kvalitet i välfärden

Drabbas hårt

Håkan Wiclander säger att han redan i arbetet i referensgruppen till utredningen drev frågan om ett undantag för den idéburna sektorn. Anledningen är att även den idéburna sektorn drabbas hårt av vinstbegränsningen så som den är utformad i Reepalus första utredning.

– Tyvärr så slår den hårt. Det är kontraproduktivt om man vill stimulera den idéburna sektorn, säger han.

Anledningen är att idéburna företag eller föreningar kan behöva vinster för att spara till kommande år.

– Men pengarna lämnar aldrig den juridiska personer. Det är per se att inget lämnar verksamheten, det är det som slår så fel, säger han.

Maximera vinsten eller verksamheten

Wiclander jämför med den vinstdrivande sektorn med ägare som kräver att plusresultat på sista raden i resultaträkningen. Kostnader hålls nere för att maximera vinsten.

– Men vi vill ha så mycket verksamhet som möjligt, säger Wiclander, och alltså hoppas på en lagstiftning som förhåller sig på två olika sätt. En för den idéburna sektorn.

– Och en för att komma till rätta med avarterna.

Redan nu finns regler som är till men för den idéburna sektorn. Wiclander nämner ägarprövning.

– I en ideell förening finns inte ägare på det sättet, säger han.

Wiclander nämner också andra regler som tillkommit som inte borde gälla för ideella friskolor.

– De är avsedda för vinstutdelande företag, säger han.

Positiv till Reepalus förslag

Till skillnad från många andra av de ej offentliga utförarna välfärdstjänster är Håkan Wiclander överlag positiv till Välfärdsutredningens slutbetänkande.

– Den är nyanserad och genomarbetad, säger han, och välkomnar att utredningen resonerar på ett annat sätt om kvalitet i offentlig sektor än det som har han tycker har blivit norm i och med styrning enligt New public management (NPM).

– NPM har fått för stort fokus, nu vrider man mot tillit. Det är bra även om det inte är så lätt.

Wiclander hoppas att de politiska partierna kan diskutera de olika delarna i utredningen för att hitta lösningar.

– jag hoppas att riksdagens partier har mod och förmåga.

Läs artikeln på Altinget här.