Regeringen öppnar för att få göra undantag från köregler för nyanlända. Birgitta Ljung tror att många av de idéburna skolorna, trots ofta långa köer, kommer att göra sitt yttersta för att försöka hitta lösningar för att kunna välkomna nyanlända elever.
”De idéburna skolorna har som en del i det civila samhället ett ansvar för samhällsutvecklingen” säger hon.

Läs hela remissvaret på betänkandet plats för nyanlända i fler skolor (SOU2016:9) här.