I dagens Norrtelje Tidning (29/10) ifrågasätter två idéburna friskolerektorer vinstdrivande friskolors motiv att tjäna pengar på elever och dela ut dem till aktieägarna. Artikeln är ett svar på politiska chefredaktören Reidar Carlssons tidigare ledarartikel om ämnet.

Debattartikeln är undertecknad Anneli Vossman Strömberg, rektor och förskolechef på Freinetsskolan Mimer och styrelseledamot i Idéburna skolors Riksförbund och Marita Sandin Larsson, rektor och förskolechef på Freinetsskolan Hugin.

Bland annat skriver de att ”Vi anser att det inte ska finnas något incitament över huvud taget för skolföretagen att spara pengar i vinstutdelningssyfte, just av detta skäl att det alltid finns mer att göra i skolans värld. Skattepengarna som satsas på skolan ska gå till just skolan. Nödvändiga överskott ska återinvesteras i verksamheten.”.

Foto: Skärmdump från Norrtelje Tidnings hemsida 29/10 2015.