Nu är det klart att Idéburna skolors riksförbunds ordförande Håkan Wiclander kommer att delta som kommentator på temat ”Vinster, välfärd och entreprenörskap” på Swedish Economic Forum i Stockholm torsdagen den 26 november.

Swedish Economic Forum hålls årligen av organisationen Entreprenörskapsforum. Syftet, enligt arrangörerna, är att ”bidra till en fördjupad samhällsdebatt kring aktuella problem och presentera policyrekommendationer baserade på forskning om entreprenörskap, småföretagande och innovationer”.

Övriga deltagande i panelen är Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund och Dan Olofsson, entreprenör och filantrop.

Foto: Håkan Wiclander, ordförande. Rättigheterna tillhör Idéburna skolors riksförbund.