Håkan Wiclander deltar just nu med en debattartikel i webbaserade tidskriften Skola och samhälle (SOS) under rubriken ”Framtidens skola kombinerar mångfald och jämlikhet”. Artikeln är baserad på en artikel som tidigare publicerats i Skolvärlden.

I debattartikeln pläderar Wiclander för att skolan måste klara att kombinera jämlikhet och mångfald. Han skriver:

”En skola utan vinstintressen, med en bred pedagogisk mångfald på en jämlik och likvärdig grund kommer […] fokusera på skolans alla tre uppdrag. Inte bara kunskapsmål för nytta, utan också medborgarskap och frigörelse för sin egen sak – att bli människa. Det är en skola som jag själv skulle vilja sätta mina barn i oavsett vilka förutsättningar de fötts med.”