Som en del av Skolvärldens visionära tema om skolan 2045 har Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund, skrivit debattartikeln ”Förena mångfald och jämlikhet i skolsystemet” . Debattartikeln summerar Idéburna skolors riksförbunds grundläggande förhållningssätt till skolan och pläderar för ett framtida skolsystem som kan hantera både mångfald och jämlikhet.

Wiclander skriver:

”På sikt ser vi framför oss ett balanserat skolsystem där de idéburna friskolorna – utan vinstintressen – är självklara och naturliga delar i kommunernas skolväsende. Vi ser en mångfald av olika miljöer, organisationer, icke-vinstdrivande driftsformer och pedagogiker. Självständiga skolor som provar olika vägar och på så sätt bidrar till utveckling för helheten. Vi ser också en professionsstyrning bortom New public management – att lärare får förtroende och makt att sätta sin kompetens i rörelse.”