Idag publicerade Dagens samhälle debattartikeln ”Fritt skolval för alla förutsätter jämlikhet” av Idéburna skolors riksförbunds ordförande Håkan Wiclander. Debattartikeln är den senaste i raden artiklar som behandlat ämnet ”Fria skolvalet”.

Tidigare i debatten har representanter från Timbro, Svenskt Näringsliv, Friskolornas riksförbund och MUF deltagit med unison röst och Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket och ordförande i Skolkommissionen, har med få undantag stått ensam på den andra sidan. I Wiclanders artikel ”Fritt skolval för alla förutsätter jämlikhet” introduceras modellen att förbättra (skol)valfriheten, behålla mångfalden och samtidigt verka för en jämlik skola.