I söndagens Dagens nyheter (9/8) skrev Mikael Witterblad från Svenskt Näringsliv debattartikeln ”Fakta visar att privat välfärd är effektivare än offentlig” (9/8) där han menar att Svenskt Näringsliv nu har belägg för att välfärdsföretagen är de mest effektiva utförarna. Debattartikeln skrevs med anledning av Svenskt Näringslivs nya rapport Sant och falskt om företagande i välfärden (2015).

Idéburna skolors riksförbunds ordförande Håkan Wiclander replikerar idag med debattartikeln ”Svenskt näringsliv osynliggör vinster och idéburna aktörer” (10/8) där han kritiserar Svenskt Näringsliv för att osynliggöra både vinster och idéburna aktörer i statistiken.