Idag överlämnar Idéburna skolors riksförbunds sitt remissvar på den omfattande Ägarprövningsutredningen (SOU 2015:7) till Regeringskansliet. Enligt dir 2015:22 kommer den beaktas inför den större Välfärdsutredningen.

Sammanfattningsvis välkomnar förbundet utredningen. Men man ser samtidigt att utredningens huvudfokus mindre handlar om en ägarprövning och mer om en huvudmannaprövning. Man konstaterar också att de idéburna skolorna lyser med sin frånvaro i utredningen men att åtgärderna som riktas mot aktiebolag ändå riskerar att försvåra för de (företrädesvis mindre) idéburna huvudmännen. Läs gärna remissvaret i sin helhet här.

Styrelseledamoten och en av grundarna bakom Södertörns friskola Birgitta Ljung har ansvarat för arbetet med remissvaret. Hon påminner om varför utredningen en gång tillsattes:

– Det här är i grunden en utredning som kommit till som en reaktion mot riskkapitalkoncernernas intåg på skolmarknaden och de konsekvenser som det har fått. Nu riskerar delar av utredningens slutsatser istället att slå mot mindre, idéburna aktörer och det vänder vi oss starkt emot, säger Birgitta Ljung.