ISRs har fortsatt möta ledamöter i Utbildningsutskottet. Denna gång KD och M. På bilden syns från höger ISRs Ordförande Håkan Wiclander, Kristdemokraternas ordinarie ledamot i utbildningsutskottet Mathias Bengtsson från Dalarna och ISRs Staffan Olsson. Samtalet spann från betygsinflation, över offentlighetsprincip versus insynprincip till olika förutsättningar och nationell skolpengsnorm med mera. På temat små lokala idéburna skolors mervärde för kommunen kunde Mathias intyga detta utifrån egna lokala erfarenheter.

ISR har nu mött representanter från Socialdemokraterna, Liberalerna, Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna och deltagit i Miljöpartiets rundabordssamtal om skolan. Alla partierna nu söker nya positioner i sin politik både vad gäller skolan i allmänhet och synen på friskolor. Ledamöterna är mycket intresserade av ISRs problembeskrivningar och lösningsförslag.