I den fina filmen SAKNAD möter du elever, föräldrar, lärare och elevhälsopersonal. De berättar om sina erfarenheter kring att främja närvaron i skolan. 

De medverkande har anknytning till flera idéburna skolor. 

Dels från Grillska gymnasiet, som har visionen ”En skola för ett mänskligare samhälle”.
Grillska driver gymnasieskolor och gymnasiesärskolor på sex olika orter i Mellan-Sverige.

Grillska ingår i Stadsmissionens skolstiftelse, där utgångspunkten ”är alla människors lika värde och allas lika rättigheter.”

Grillskas pedagogiska modell följer skolans vision och värdegrund, och har som sina kännetecken bland annat mentorspass, hälsofrämjande åtgärder och sammanhållna lektionspass med tid till anpassning, stöd och fördjupning. 

Dessutom medverkar Magelungen, en resursskola med förstärkt elevhälsa och hög lärartäthet, som driver flera grundskolor och gymnasieskolor i Syd- och Mellan-Sverige.

Filmen har gjorts av Stadsmissionens skolstiftelse i samarbete med Jerringfonden.
Jerringfonden är en stiftelse som stöder forskning och verksamhet för barn och ungdomar med särskilda behov

Länk till filmen hittar du här.

Bild från Grillska