Regeringen har fredag eftermiddag offentliggjort den förordning som tidigare flaggats för, och som ger flexibilitet för skolor i samband med corona-viruset.
Skolverket kommer ha öppet för frågor på telefon under helgen vissa tider. Telefontider är lördag- söndag, kl. 9.00-11.00.

Syftet med den nya förordningen är att kunna garantera elevers rätt till undervisning och att skolor samtidigt ska få möjlighet att begränsa smittspridning.

Information om förordningen finns på länk här.
Skolverkets övriga information om corona och skollagar finns på länk här.

Idéburna skolors riksförbund, ISR, har återkommande och täta kontakter med Utbildningsdepartementet och Skolverket om corona.

ISR tar gärna emot synpunkter och kommentarer från medlemmar, och kan förmedla vissa frågor till myndigheter, och en del kan vi besvara direkt.

Mejla ISR på info@ideburenskola.se