På många skolor möter skolpersonalen frågor från bland annat oroliga föräldrar om covid-19, det så kallade coronaviruset. På Utbildningsdepartementet hölls 5 mars ett möte med Folkhälsomyndigheten, Skolverket, statssekreteraren på departementet samt från skolhuvudmännens sida kom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Idéburna skolors riksförbund och Friskolornas riksförbund.

Svensk smittskyddsorganisation är i stort sett organiserad så att Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen nationellt, och har ett övergripande epidemiologiskt ansvar i samhället. Runt landet finns dessutom smittskyddsregioner som följer individer, dvs. sköter smittspårning och hantering.

Skolverket bevakar utvecklingen och Folkhälsomyndighetens arbete och rekommendationer. Skolverket har ingen egen specialitet inom smittskydd. Därför hänvisar Skolverket till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Skolverket kommer fortsätta lägga upp länkar, och kommer på sin hemsida publicera frågor-svar som gäller skolsektorn.

Skolpersonal möter föräldrars oro och det finns många frågor. I första hand är det Folkhälsomyndigheten och Skolverket som skolorna bör följa informationen från, särskilt som läget kan ändras från dag till dag.

Utbildningsdepartementet förbereder också hur skolor kan agera ifall läget förändras nationellt eller i en region.

Ett tips som en gymnasieskola har gett sina elever är att ta med sina datorer hem, ifall läget skulle uppstå så att utbildning förläggs hemma.

Idéburna skolors riksförbund kan förmedla medlemsfrågor till Skolverket och Folkhälsomyndigheten. Mejla i så fall info@ideburenskola.se

Att oro finns är förklarligt. Nyheterna domineras varje dag och det är närmast svårt att avgöra vad som är nytt. Ett par skolor (i Friskolornas riksförbund) har hittills stängt partiellt, någon enstaka dag och på eget initiativ. Det kan delvis framstå som förvirrande för föräldrar när skolor gör olika. Just dessa skolor har varit mycket exponerade genom att ett större antal av deras elever vistats i riskområden. I nuläget finns inga sådana rekommendationer från myndigheterna.

Den internationella erfarenheten säger att för att vara effektiv i smittskydd så är tidpunkten viktig i det fall man beslutar att stänga skolor. Läget kan förändras. Vi rekommenderar våra medlemsskolor att följa myndigheternas råd och uppdateringar, och ha samtal med föräldrarna.

Kontakta oss gärna vid frågor.