Med utredningens förslag finns möjlighet att upprätta regler för välfärden som stärker de idéburna skolornas konkurrenskraft, säger Idéburna skolors ordförande Håkan Wiclander.

Utredaren Samuel Engblom (bilden) presenterade idag utredningen ”Definition av idéburna aktörer inom välfärden”, och Håkan Wiclander kommenterar utredningen:

”Utredningen om definition av idéburna inom välfärdsområdet är ett välkommet och förhoppningsvis nyttigt steg framåt.

Definitionen av idéburna kan nu medföra en tydlig öppning för utveckling och tillväxt av idéburna verksamheter inom svensk utbildning, vård och social omsorg.
Men öppningen måste tillvaratas av övriga samhällssektorer. Politik och myndigheter behöver styra och forma förutsättningar inte bara med hänsyn till offentlig och privat, utan också till den tredje idéburna sektorn.

Inom skola, vård och omsorg finns sedan många decennier en professionell, idéburen sektor i Sverige. Men den idéburna sektorn har hamnat i skuggan av konkurrensen från både offentlig sektor och från vinstsyftande koncerner inom välfärden.

Idéburna aktörer har missgynnats i många år inom välfärden. Med utredningens förslag om en definition av idéburna finns möjlighet att upprätta regelverk för välfärden som stärker de idéburnas konkurrenskraft, med exempelvis samarbetsavtal och tillitsstyrning.

Vi hoppas att vår nya civilminister, Lena Micko, tar stafettpinnen och tar tillfället att föra utredningens förslag vidare till beslut i riksdagen.”

För mer information om Idéburna skolor i Sverige, ring
Ingemar Olsson, 070-5855767 (kansliet)
Håkan Wiclander, 070-2101742 (ordförande)

 

 

(Not: Bilden tagen vid årsmötet 2019 för Idéburna skolors riksförbund, då utredaren Samuel Engblom presenterade utredningens arbete dittills.)