NÄR? Onsdag 5 juli VAR? GRASP Studio, Norra Kyrkogatan 3, Visby.

Kl 9.00-10.00, Seminarium: EU tillåter nationella upphandlingsregler för välfärd – var går gränsen?

Vissa menar att skattefinansierad välfärd inte är ”ekonomisk verksamhet” enligt EU:s definition. Det betyder att Sverige får ha egna regler för upphandling av välfärd, t ex kan kommuner och landsting ingå partnerskap med den idéburna sektorn (IOP) utan att behöva fråga EU om lov.

Medverkande: Mathias Sylvan, specialist på offentlig upphandling, Susanne S:t Clair Renard, Juris doktor i europarätt, Uppsala universitet Campus Gotland, Janine Alm Ericson (mp), riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson. Moderator: Hans Albin Larsson

Kl 10.00-10.30, Fika
Kl 10.30-11.30, Seminarium: Hur uppnår vi en framgångsrik och jämlik skola?

I skoldebatten diskuteras ofta det fria skolvalet, den befintliga resursfördelningen och huvudmannens
omfattande rätt att själv styra sin verksamhet. Behöver förändringar ske för att långsiktigt säkerställa en framgångsrik och jämlik skola eller fungerar det befintliga systemet väl?

Medverkande: Lena Hallengren (s), ordförande i utbildningsutskottet, Christer Nylander (L), vice ordförande i utbildnings- utskottet, Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors Riksförbund, Svante Tideman, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund. Moderator: Hans Albin Larsson

Kl 12.00-13.00, Lunch
Ingen föranmälan krävs. Frågor besvaras på almedalen@front.law

Hämta hela inbjudan som pdf här.