Här är det full fart. Vi diskuterar problemen och konsekvenserna med Välfärdsutredningen i grupp. Birgitta Ljung föredrar förbundets syn på saken. Hela förbundets remissvar kan läsas här.