Idéburna skolors riksförbund välkomnar förslaget om att förordning 2015:552 om statsbidrag för att för att rusta upp skollokaler skall ändras för att, i framtiden, även ska omfatta bidrag för upprustning av utemiljöer.

I samband med granskning av förordningens 2 § – att bidraget endast ska kunna sökas av huvudmän för utbildning inom skolväsendet enligt skollagen (2010:800) – har Idéburna skolors riksförbund dock uppmärksammat två negativa konsekvenser.

Läs resten av remissvaret här.