Två dagar i rad har nu SvD Näringsliv skrivit om SFI och de vanligt förekommande entreprenadsystemen i många kommuner. Det började med ”Privata SFI-företag får bakläxa av Skolinspektionen” (18/4) och fortsatte med ”Lärare riskerar att fly när SFI upphandlas” (19/4).

Kritiken är i båda fallen hård mot de kommersiella utbildningsföretagen och entreprenadsystemet. Mer positivt är att idéburna verksamheter framstår som betydligt mer seriösa än de förstnämnda. Bland annat lyfter SvD Näringsliv fram att de talat med flera elever som ”ger en samstämmig bild” av att en icke-vinstdrivande utbildningsanordnare hanterar både elever och betyg på ett betydligt mer seriöst sätt. Det är ett mycket gott betyg.

Idéburna skolors riksförbund har länge kritiserat ett slentrianmässigt användande av begreppet ”friskola” i sammanhang där det i själva verket är en betydande – och viktig – skillnad mellan friskolor med olika driftformer. De senaste dagarnas SvD Näringsliv-artiklar är ett steg i rätt riktning.

Skärmdump från SvD Näringsliv. Foto: Idéburna skolors riksförbund