Idéburna skolors riksförbund vill uppmana de medlemmar som är organiserade inom arbetsgivarföreningen KFO att ta er tid att besvara den viktiga enkäten om idéburen sektors utmaningar och möjligheter inom finansiering, tillväxt och nystart.

Enkäten kommer inom kort att skickas till ett urval av arbetsgivarföreningen KFO:s medlemmar inom vård, omsorg, förskola, skola och personlig assistans. Enkäten skickas från forskningscentrumet SCORE som ägs av Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm och är del av en vetenskaplig studie om idéburen välfärd. KFO har tillsammans med Arbetsgivaralliansen, Famna, FSO och Idéburna skolors riksförbund medverkat i förarbetet till studien, vars resultat kommer presenteras för Välfärdsutredningen (Dir Fi 2015:01) i juni.

Era svar kan bidra till större förståelse och utvecklingsmöjligheter för verksamhet inom idéburen välfärd.

Informationen har tidigare publicerats på KFO.se.