I Tyresö kommun driver man projektet ”Profilfritids” där det lokala civilsamhället, bestående av icke-vinstdrivande föreningar, har börjat bedriva fritidsverksamhet på försök.

Just nu drivs fritidsverksamhet av den lokala ridklubben, fotbollsklubben, basketklubben och föreningen Korpen. Syftet är att öka valfriheten för föräldrar ”som vill välja strukturerade eftermiddags- och lovaktiviteter utifrån egna intressen”, skriver Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande (M) på Dagens Samhälle (10/9).

Han menar att ”det skapar […] förutsättningar för de föreningar som vill och kan, att både organisera, finansiera och bredda en verksamhet som många gånger redan finns, men som bedrivs helt ideellt. Ökad valfrihet och bättre möjligheter för våra föreningar är ingen dålig kombination”.

Foto: Bilden visar Tyresö FF mot PSG 2013, fotot har inget med artikeln att göra. Rättigheterna tillhör real_joerdeli (Ashlyn Harris, Ali Krieger) och publiceras under den öppna licensen CC BY-NC 2.0.