Idag lämnade Idéburna skolors riksförbund in sitt remissvar på Skolverkets förslag till ändringar av läroplan för förskoleklass och fritidshem. Remissvaret innehåller både ris och ros till förslaget.

I remissvaret lyfter förbundet fram det att det är positivt ”med ett klargörande av ansvar och befogenheter vid övergång mellan förskola, förskoleklass skola och fritidshem” och att detta är särskilt viktigt för att barn i behov av extra stöd ska kunna uppmärksammas och erbjudas kontinuitet.

Samtidigt betonar förbundet att Skolverket måste fortsätta att värna de skilda skolformernas särart och varnar för att förslagen ”kan förstärka en allmän ’skolifiering’, d.v.s. att förskoleklass och fritidshem underordnas den obligatoriska skolan”.

Samordnare för arbetet med remissvaret är Birgitta Ljung och Ingrid Carlgren.

Foto: Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Bilden tillhör David Baker och publiceras under den öppna licensen CC BY-NC 2.0.